Massage, Massagetherapie & LifeCoaching.

Draagkracht is een holistische praktijk, gesitueerd in Hoofddorp.

In mijn praktijk bied ik massages, massagetherapie en LifeCoaching.

Massage:

Iedere vorm van massage heeft een effect op zowel lichaam als geest. Wanneer u druk in uw hoofd ervaart en/of gespannen in uw vel zit zal een van de massagevormen u zeker verlichting brengen.

Massagetherapie:

Wanneer deze druk en spanning een patroon begint te vertonen zou een massagetherapie u inzichten kunnen opleveren.

LifeCoaching:
Als tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat de fysieke ongemakken wellicht ontstaan vanuit de huis, werk, of sociale situatie en hierdoor zich concrete vragen aandienen is een LifeCoaching traject wellicht het pad, dat u het meeste gaat opleveren/brengt.

Draagkracht in Hoofddorp: de plek om meer uit uzelf te halen.

Draagkracht wil, met de massages en therapieën die de praktijk biedt, een verantwoorde aanvulling zijn op de reguliere zorg.

Bij ernstige (acute) klachten dient u altijd eerst uw huisarts te raadplegen.