Bedrijfscoaching: arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

Coaching ingeval van arbeidsconflicten heeft veel raakvlakken met relatiecoaching.

Het betreft niet zelden een lange relatie. Er zijn in de voorgaande tijd veel aannames gedaan. Vertrouwen is geschonden. Angst door scheve verhoudingen.

en financiële aspecten. Daarnaast natuurlijk bedrijfsbelangen welke beschermt dienen te worden. Als coach kan ik ondersteunen in het helder krijgen van de vraag maar ook van de onderliggende redenen die wellicht hebben bijgedragen aan het uiteindelijke conflict.

Heeft de werknemer bijvoorbeeld wel de baan die bij zijn competenties en passies hoort. Hoe gaat het in de privé sfeer van werknemer en leidinggevende.

Heeft de leidinggevende ondersteuning nodig bij het aansturen van zijn mensen.