Bedrijfscoaching

Voor bedrijven is coaching in essentie een begeidings techniek waardoor de individuele werknemer, teams en organisaties effectiever gaan functioneren. Een professioneel coachingsproces maakt mensen bewust van houding en gedrag en het effect wat ze hebben op hun omgeving. Door bewustwording neemt weerstand af en motivatie toe. Het eigenaarschap van dat wat speelt zal gemakkelijker erkend worden omdat het gevoel van verantwoordelijkheid is toegenomen. Werknemers en leidinggevende zullen na coaching transparanter communiceren. Aannames en angsten voor wat “men” denkt zal afnemen waardoor fouten besproken kunnen worden en niet onder de pet gehouden. Gevolg: minder fouten en ruimte voor groei, minder kramp wat impliciet een prettige werkomgeving en een hoger resultaat oplevert.

Waarom coaching vanuit een bedrijfsmatige situatie,

Omdat ieder bedrijf het beste en het hoogste rendement uit zijn meest kostbare grondstof, de mensen, wil halen.