LifeCoaching

Wanneer er een concrete vraag speelt of als tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat de fysieke ongemakken wellicht ontstaan vanuit de huis, werk, of sociale situatie en hierdoor zich concrete vragen aandienen is een LifeCoaching traject wellicht het pad, dat u het meeste gaat opleveren/brengt.

LifeCoaching is geen therapie. Coaching richt zich vooral op het Nu en de Toekomst en maakt zijdelings uitstapjes naar je verleden, daar waar het je in de weg zit. Het is geen therapie voor traumaverwerking, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, depressies en andere vraagstukken waarbij een psycholoog of psychiater meer voor je kan betekenen.

LifeCoaching (ook wel personal coaching genoemd) is in essentie het antwoord zoeken op de grote vragen van het leven:

wie ben ik en wat wil ik.

Als u daar achter gekomen bent volgen de vragen; wat kan ik en wat besluit ik.

Deze vragen zijn de basis voor LifeCoaching of het nu een privé persoon betreft of een bedrijfs uitdaging.

LifeCoaching onderscheid zich in een aantal verschillende trajecten:

lees meer onder de knop aan de rechterkant van de pagina
Privé traject, Bedrijfscoaching, Relatiecoaching en Natuurcoaching.