Relatie coaching

De vanzelfsprekendheid ligt in iedere relatie op de loer.

“Ze vindt het altijd prima wat ik doe”,“Hij houdt toch wel van mij”. Dit zijn aannames die een relatie behoorlijk onder druk kunnen zetten. Soms zelfs met (als uitzondering) een scheiding tot gevolg.

Wat zo fantastisch begon kan in de loop van de tijd een andere wending nemen.

Ons leven en wijzelf zijn continue aan verandering onderhevig en de kunst is daarbij elkaars veranderingen niet uit het oog te verliezen. Daarnaast te anticiperen op de veranderingen die je partner doormaakt. Hiermee wil ik niet zeggen dat je je koste wat het kost aan moet passen aan zijn of haar verandering maar meebewegen met elkaar levert relatie-rendement op.

De redenen voor relatiecoaching zijn legio. Van intense eenzaamheid tot een onbevredigend seksleven.

Relatiecoaching vormt een veilige basis om met een onafhankelijk therapeut te onderzoeken of, en op welke manier de partners zich tot elkaar verhouden en wat hun bind.

Omdat de praktijk leert dat relatiecoaching vaak wat laat wordt ingezet is het niet ondenkbaar dat partners constateren dat het beter is om uit elkaar te gaan.

Ook dan kan relatiecoaching en bemiddeling ervoor zorgen dat er aan de nieuwe situatie vorm wordt gegeven waar beide partners zich in kunnen vinden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is het zaak om de nieuw ontstane verhoudingen respectvol vorm te geven.

Daarna zou relatiecoaching de volgende stap kunnen zijn om vanuit eigen kracht de start naar een nieuw leven toe te maken.