Bedrijfscoaching werkwijze

Zoals al mijn coachopdrachten start ik met een vrijblijvend gesprek met de diverse partijen om inzicht in de uitdaging te krijgen en de bevestiging van alle belanghebbende dat het de wens is om te ontwikkelen/veranderen.

Aan de hand van deze gesprekken zal ik een offerte maken.

Bij opdracht dient in de order duidelijk mijn taakomschrijving en doel vermeld te worden. Dit is niet zonder reden. Het is de manier om het traject te ijken en meetbaar te maken.

Als professioneel coach waak ik voor de vertrouwelijkheid van het proces en zie ik toe op eigenaarschap van de verschillende partijen die een rol in het geheel hebben. Mijn rapportage naar het bedrijf toe zal zich beperken tot het weergeven van de grote lijnen zonder de vertrouwelijkheid tussen de verschillende partijen te schaden. Het eigenaarschap en de uitkomst van het coachingsproces zal door de gecoachte naar het bedrijf toe worden gecommuniceerd.

Het opstarten van een coachingstraject is niet exclusief voorbehouden aan de werkgever. Het staat de werknemer ook vrij het initiatief in eigen hand te nemen.