LifeCoaching

Coaching richt zich vooral op het Nu en de Toekomst

Wanneer er een concrete vraag speelt of als tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat de fysieke ongemakken wellicht ontstaan vanuit de huis, werk, of sociale situatie en hierdoor zich concrete vragen aandienen is een LifeCoaching traject wellicht het pad, dat u het meeste gaat opleveren/brengt.

LifeCoaching is geen therapie. LifeCoaching richt zich vooral op het Nu en de Toekomst en maakt zijdelings uitstapjes naar je verleden, daar waar het je in de weg zit. Het is geen therapie voor traumaverwerking, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, depressies en andere vraagstukken waarbij een psycholoog of psychiater meer voor je kan betekenen.

LifeCoaching (ook wel personal coaching genoemd) is in essentie het antwoord zoeken op de grote vragen van het leven:

wie ben ik, wat wil ik,  wat kan ik en wat besluit ik.

Deze vragen zijn de basis voor LifeCoaching of het nu een privé persoon betreft of een bedrijfsuitdaging. LifeCoaching onderscheid zich in een aantal verschillende trajecten, zoals Privé traject, Bedrijfscoaching, Relatiecoaching en Wandelcoaching. En hoe vind je de juiste coach voor jouw persoonlijke situatie? Lees ook de tips.

Privé traject

De aanleiding voor een LifeCoach traject kan sterk uiteenlopen maar gaat altijd over het vormgeven van levens binnen en buiten werksituaties, vanuit een wens tot verandering.

Wanneer in jouw beleving de schaal van geluk naar de voor jou verkeerde kant doorslaat,
wanneer het vertrouwen in jezelf onder druk staat,
belemmerend gedrag herkennen,
ombuigen en evt. leren loslaten,
onderzoek naar je talenten en passies,
niet meer voldoende bevrediging uit je werk halen,
verbeteren van relaties op werk en in privé situaties,
balans (her)vinden tussen relaties en werk.

Bedrijfscoaching

Voor bedrijven is coaching in essentie een begeleidings techniek waardoor de individuele werknemer, teams en organisaties effectiever gaan functioneren. Een professioneel coachingsproces maakt mensen bewust van houding en gedrag en het effect wat ze hebben op hun omgeving. Door bewustwording neemt weerstand af en motivatie toe. Het eigenaarschap van dat wat speelt zal gemakkelijker erkend worden omdat het gevoel van verantwoordelijkheid is toegenomen. Werknemers en leidinggevende zullen na coaching transparanter communiceren. Aannames en angsten voor wat “men” denkt zal afnemen waardoor fouten besproken kunnen worden en niet onder de pet gehouden. Gevolg: minder fouten en ruimte voor groei, minder kramp wat impliciet een prettige werkomgeving en een hoger resultaat oplevert.

Waarom coaching vanuit een bedrijfsmatige situatie,

Omdat ieder bedrijf het beste en het hoogste rendement uit zijn meest kostbare grondstof, de mensen, wil halen.

Werkwijze

Zoals al mijn coachopdrachten start ik met een vrijblijvend gesprek met de diverse partijen om inzicht in de uitdaging te krijgen en de bevestiging van alle belanghebbende dat het de wens is om te ontwikkelen/veranderen.

Aan de hand van deze gesprekken zal ik een offerte maken.

Bij opdracht dient in de order duidelijk mijn taakomschrijving en doel vermeld te worden. Dit is niet zonder reden. Het is de manier om het traject te ijken en meetbaar te maken.

Als professioneel coach waak ik voor de vertrouwelijkheid van het proces en zie ik toe op eigenaarschap van de verschillende partijen die een rol in het geheel hebben. Mijn rapportage naar het bedrijf toe zal zich beperken tot het weergeven van de grote lijnen zonder de vertrouwelijkheid tussen de verschillende partijen te schaden. Het eigenaarschap en de uitkomst van het coachingsproces zal door de gecoachte naar het bedrijf toe worden gecommuniceerd.

Het opstarten van een coachingstraject is niet exclusief voorbehouden aan de werkgever. Het staat de werknemer ook vrij het initiatief in eigen hand te nemen.

Arbeidsconflicten

Coaching ingeval van arbeidsconflicten heeft veel raakvlakken met relatiecoaching.

Het betreft niet zelden een lange relatie. Er zijn in de voorgaande tijd veel aannames gedaan. Vertrouwen is geschonden. Angst door scheve verhoudingen.

en financiële aspecten. Daarnaast natuurlijk bedrijfsbelangen welke beschermt dienen te worden. Als coach kan ik ondersteunen in het helder krijgen van de vraag maar ook van de onderliggende redenen die wellicht hebben bijgedragen aan het uiteindelijke conflict.

Heeft de werknemer bijvoorbeeld wel de baan die bij zijn competenties en passies hoort. Hoe gaat het in de privé sfeer van werknemer en leidinggevende.

Heeft de leidinggevende ondersteuning nodig bij het aansturen van zijn mensen.

Wanneer

Individuele en team kwaliteiten meer benutten.

Jezelf voorbereiden op een nieuwe leidinggevende positie.

Coachend leiding leren geven.

Beter met collega’s leren omgaan.

Weerstanden binnen teams en individuen wegnemen en naar constructief gedrag transformeren.

Inzicht krijgen in effectief en ineffectief gedrag.

Collega medewerkers ondersteunen in het niet alleen sneller maar ook beter terugkomen in het arbeidsproces.

Relatie coaching

De vanzelfsprekendheid ligt in iedere relatie op de loer.

“Ze vindt het altijd prima wat ik doe”,“Hij houdt toch wel van mij”. Dit zijn aannames die een relatie behoorlijk onder druk kunnen zetten. Soms zelfs met (als uitzondering) een scheiding tot gevolg.

Wat zo fantastisch begon kan in de loop van de tijd een andere wending nemen.

Ons leven en wijzelf zijn continue aan verandering onderhevig en de kunst is daarbij elkaars veranderingen niet uit het oog te verliezen. Daarnaast te anticiperen op de veranderingen die je partner doormaakt. Hiermee wil ik niet zeggen dat je je koste wat het kost aan moet passen aan zijn of haar verandering maar meebewegen met elkaar levert relatie-rendement op.

De redenen voor relatiecoaching zijn legio. Van intense eenzaamheid tot een onbevredigend seksleven.

Relatiecoaching vormt een veilige basis om met een onafhankelijk therapeut te onderzoeken of, en op welke manier de partners zich tot elkaar verhouden en wat hun bind.

Omdat de praktijk leert dat relatiecoaching vaak wat laat wordt ingezet is het niet ondenkbaar dat partners constateren dat het beter is om uit elkaar te gaan.

Ook dan kan relatiecoaching en bemiddeling ervoor zorgen dat er aan de nieuwe situatie vorm wordt gegeven waar beide partners zich in kunnen vinden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is het zaak om de nieuw ontstane verhoudingen respectvol vorm te geven.

Daarna zou relatiecoaching de volgende stap kunnen zijn om vanuit eigen kracht de start naar een nieuw leven toe te maken.

Wandelcoaching

Wandelcoaching is een mooie manier om jezelf te laten inspireren door de natuur bij het zoeken naar het antwoord op je vraag. Ik loop met je mee terwijl jij de regie van de weg in handen hebt. Stad en natuurwandelingen dragen ontelbare herkenningen in zich die jou kunnen helpen een antwoord op je vraag te krijgen. Natuur/outdoor coaching brengt je in beweging. Al wandelend verandert de omgeving en daardoor ook de kijk op jouw weg.

Door jezelf in de cadans van de loopbeweging te brengen wordt de band tussen verstand en gevoel getriggerd. Denken, voelen en je daarover uitspreken wordt eenvoudiger.

Door je te laten inspireren door wat je ziet en beleeft wordt de deur naar inzichten en bewustwording zonder veel inspanning geopend, of minimaal op een kier gezet.

Deze vorm van coaching is ook uitermate geschikt voor kinderen en jong volwassenen.

Werkwijze

U heeft een vraag en wilt daar graag een antwoord op. Dat maakt dat ik oplossingsgericht coach. Professionele coaching is meetbaar levert altijd een resultaat en brengt de gecoachte inzichten en energie (en levert een bedrijf naast geld ook betere arbeidsverhoudingen op).

Door te motiveren en inspireren stimuleer ik mijn cliënt een betere balans te vinden in werk en privé sfeer.

LifeCoaching is geen therapie of kunstje.

De klant, (coachee) neemt zichzelf onder handen. Dit is hard werken en vereist zelfkennis en (reflectie). Naast een mentale steun ben ik vooral spiegel, uitdager en onderzoeker. Ik help bij het ontdekken van wat in de weg zit (de weerstand) en daag de coachee uit, dit aan te pakken.

Wanneer de Coach vraag helder is ondersteun ik bij het wegnemen van de weerstand die de gewenste verandering tegengaan. Ik geef geen pasklare oplossingen want op die manier zou u mijn oplossingen gaan leven.

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 a 6 sessies. De praktijk leert dat, dat er voldoende zijn om de antwoorden op de vraag te vinden of minimaal de weg naar het antwoord helder te krijgen.

Via diverse oefeningen en methoden uit mijn gereedschapskist leert u ontdekken waar uw verlangens en talenten liggen en ze een plaats te geven in uw leven. Op een manier dat u niet alleen weet, maar ook voelt dat de weg de juiste is. U leert uw keuzes te bekrachtigen. Met een meetbaar resultaat.

Tips

Professioneel zijn de meesten wel, maar het gaat natuurlijk ook om de ‘klik’. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord.

Informeer bij kennissen of vrienden naar LifeCoach ervaringen.

Zoek bij voorkeur een coach die binnen een uur reistijd bij je in de buurt woont; én lang reizen én een coachingssessie kan behoorlijk intensief voor je zijn. Tenzij je natuurlijk gewoon die ene wilt, dan ga je ervoor…

De meeste coaches zullen dit aanbieden maar toch, verlang altijd een eerste vrijblijvende en kosteloze kennismaking. Gun jezelf daarna een paar dagen om te bepalen dat je de goede keus hebt gemaakt. Wellicht kijk je er na een paar dagen anders tegen aan.

Probeer met minimaal 2 coaches kennis te maken voor je de keus maakt met wie je jouw ontwikkeltraject ingaat.

Ongeacht hoeveel sessies er worden afgesproken, spreek af dat je na iedere sessie kunt besluiten of je verder gaat of niet. Het is jouw traject en verantwoordelijkheid dus behoud ook zelf de regie en stel je grenzen.

Welke titel ze ook voor hun naam hebben staan, uiteindelijk gaat het over jou leven helpen vormgeven.

Vertrouw op je intuïtie bij je keuze. Je weet wel wanneer het klopt.